Termeni si Conditii Coletarie

Acesti termeni si aceste conditii se aplica pentru toate serviciile de transport realizate de Urgent Cargus.

 1. PARTILE INTRE CARE SE INCHEIE CONTRACTUL

Clientul va incheia prezentul contract de transport/nota de transport (NT) cu reprezentantii URGENT CARGUS sau cu oricare dintre societatile contractate de URGENT CARGUS in vederea efectuarii serviciilor de posta si curierat rapid de documente/colete/marfa. Prin acest contract, Clientul isi da acceptul cu privire la subcontractarea intregului contract de transport si/sau a serviciilor aditionale sau a unei parti al/ale acestuia, in conditiile stabilite de URGENT CARGUS.

 1. ACCEPTAREA CONDITIILOR DE TRANSPORT

In momentul preluarii de catre URGENT CARGUS a expedierii, Clientul va accepta Conditiile Generale de Furnizare a Serviciilor Postale aprobate de ANCOM si postate pe site-ul www.urgentcargus.ro, precum si prezentii Termeni si Conditii de Transport, in numele sau, precum si in numele altei persoane care ar putea avea un interes asupra expedierii respective, indiferent daca a semnat sau nu nota de transport (NT).

 1. ARTICOLE PERICULOASE/INTERZISE

URGENT CARGUS nu accepta expedierea marfurilor periculoase sau interzise, in acord cu specificatiile internationale IATA, DGR, ICAO, TI, ADR, IMDG sau alte regulamente interne sau internationale referitoare la transport sau servicii aditionale in legatura cu bunurile periculoase. URGENT CARGUS nu accepta expedieri ce contin bunuri interzise.

 1. INSPECTIE

La preluare, URGENT CARGUS are dreptul sa inspecteze expedierea Clientului, in situatia in care exista indicii ca bunurile continute sunt interzise sau restrictionate la transport.

 

 1. RUTE

Rutele precum si modalitatile de transport ale expedierilor Clientului sunt la aprecierea/discretia URGENT CARGUS.

 1. TARIFE.

MODALITATI DE PLATA Clientul este de acord sa achite contravaloarea serviciului de transport efectuat intre locatiile specificate pe nota de transport (NT), conform tarifelor in vigoare practicate de URGENT CARGUS la data efectuarii transportului sau in conformitate cu cele stabilite/negociate separat cu Clientul, in termen de 15 zile de la data emiterii facturii; in situatia in care intre URGENT CARGUS si Client nu exista un contract negociat, Clientul este de acord sa achite contravaloarea serviciului de transport efectuat la preluarea expedierii sau, dupa caz, la livrarea acesteia. Tarifele practicate de URGENT CARGUS se aplica pentru cea mai mare dintre greutatea fizica reala a expedierii, greutatea volumetrica si greutatea liniara. Modalitatea de calcul a greutatii volumetrice si a celei liniare se regasete pe site-ul URGENT CARGUS. In cazul in care Clientul ne instiinteaza asupra faptului ca acesta a agreat ca destinatarul sau o terta parte sa achite contravaloarea serviciului de transport efectuat prin intermediul URGENT CARGUS (sau/si orice alte taxe sau costuri suplimentare), iar acestia refuza aceasta plata, URGENT CARGUS isi rezerva dreptul de a recupera de la Client sumele in cauza.

 1. ADRESE GRESITE/IMPOSIBILITATE DE LIVRARE

In cazul in care adresa de destinatie specificata de catre Client pe nota de transport este gresita, URGENT CARGUS va face tot posibilul sa gaseasca adresa corecta. Daca aceasta adresa se afla la o alta destinatie, Clientul va fi instiintat despre aceasta, iar URGENT CARGUS va efectua redirectionarea expedierii dupa primirea acordului Clientului. In cazul in care expedierea nu poate fi livrata (de ex. destinatar lipsa de la domiciliu), URGENT CARGUS va lasa o nota scrisa la adresa destinatarului prin care ii este adusa la cunostinta incercarea de livrare sau va trimite un SMS pe numarul de telefon al destinatarului. Aceasta va contine numarul notei de transport, precum si un numar de telefon al URGENT CARGUS. Daca livrarea nu s-a putut efectua nici dupa o a doua incercare sau daca destinatarul refuza sa accepte expedierea, URGENT CARGUS va incerca sa contacteze Clientul pentru a cadea de acord asupra urmatoarelor operatiuni. Clientul este de acord sa plateasca orice taxe sau costuri suplimentare generate de returnarea expedierii, redirectionarea ei, de distrugerea sau incercarea de efectuare a unei noi livrari conform noii solicitari, la tarifele URGENT CARGUS aplicabile in momentul efectuarii transportului.

 1. RESPONSABILITATEA CLIENTULUI

Prin incheierea notei de transport si prin acceptarea Termenilor si Conditiilor URGENT CARGUS, Clientul garanteaza urmatoarele:

a)continutul expedierii (incluzandu-se in acest caz, dar fara a se limita la greutatea sau la numarul de articole aferente expedierii Clientului) a fost descris corect pe nota de transport (NT).

b) continutul expedierii a fost etichetat si ambalat corespunzator de catre expeditor pentru al proteja impotriva riscurilor obisnuite de transport, precum si riscurilor ce pot aparea in procesele de sortare, manipulare; in cazul expedierilor incorect ambalate de catre expeditor, URGENT CARGUS nu raspunde de nici o eventuala deteriorare a expedirii in timpul transportului;

c)descrierea continutului expedierii este conforma cu realitatea, iar nota de transport (NT) si adresa destinatarului sunt completate corect si lizibil.

d) Clientul a declarat corect greutatea expedierii;

e)Expedierea nu are in componenta bunuri interzise sau restrictionate de regulamentele interne si internationale.

f) Daca se constata lipsuri din marfa livrata, desi aceasta a fost preluata si predata sigilata, iar ambalajul era intact, URGENT CARGUS este absolvit de orice raspundere juridica.

 1. LIMITA DE RASPUNDERE URGENT CARGUS

Raspunderea URGENT CARGUS este limitata dupa cum urmeaza

a) in caz de pierdere, furt sau distrugere totala:

a.1. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, inclusiv daca respectiva trimitere postala face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;

a.2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu ramburs fara valoare declarata;

a.3. cu suma reprezentand de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata sau a unui serviciu ramburs.

b) in caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare:

b.1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

b.2. cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

b.3. cu suma reprezentand de 5 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

c) in cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, URGENT CARGUS raspunde cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu a restituit expeditorului intreaga valoare a acestuia sau cu diferenta corespunzatoare pana la valoarea integrala a acestuia sau cu diferenta corespunzatoare pana la valoarea integrala a acestuia, in cazul in care rambursul a fost incasat partial de la destinatar. In caz de pierdere sau distrugere totala a expedierii, in afara despagubirilor prevazute mai sus, URGENT CARGUS restituie Clientului si tarifele aferente serviciului pentru care Clientul a optat si pe care URGENT CARGUS le-a incasat la preluarea expedierii, precum si dobanda legala penalizatoare, conform legii. URGENT CARGUS nu acorda despagubiri in cazul ambalarilor necorespunzatoare. Ambalarea expedierilor trebuie sa respecte Modalitatile de ambalare mentionate pe site-ul www.urgentcargus.ro.

 1. EXCEPTII URGENT CARGUS

nu poate fi tinut raspunzator pentru expedieri intarziate, cu exceptia serviciului Matinal si Pre 12, situatie in care URGENT CARGUS va acorda Clientului expedierea gratuita a trimiterii postale intarziate sau va acorda o alta trimitere postala gratuita. URGENT CARGUS nu poate fi tinut raspunzator pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea gresita a unei expedieri ca rezultat al unor:

a) Circumstante independente de vointa noastra, in conditiile legii, dar fara a se limita la:

i) Cazul fortuit: blocaje rutiere (caderi de copaci, stanci, coliziuni in lant), surpari de teren in apropierea soselei, caderi de poduri, astupari de tunele montane, deraierea trenurilor in apropierea soselei, blocari naturale, accidente rutiere independente de transportul nostru, intreruperi locale sau nationale ale transportului rutier sau probleme mecanice ce pot aparea in modul de transport, etc;

ii) Cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni, incendii, inundatii, ceata, zapada sau inghet, deversari de fluvii, parasiri de albii, etc;

iii) Cauze umane: razboaie, starea de asediu, greve, embargouri, etatizarea fortata (trecerea in proprietatea statului), revolutii, dispute locale, revolte civile, acte criminale ale tertilor, cum ar fi furtul sau incendiere intentionata, etc;

b) Pierderi sau daune indirecte (piederi de profit, de venit, de dobanzi, piete de desfacere, licitatii, de reputatie, de oportunitate, etc).

c) Deteriorarile de natura electrica sau magnetica, stergerea inregistrarilor electronice, fotografice sau a imaginilor.

 1. EXTINDEREA LIMITEI DE RASPUNDERE

Riscul pierderii sau deteriorarii continutului unei expedieri poate fi acoperit prin extinderea limitei de raspundere a transportatorului. URGENT CARGUS pune la dispozitia clientilor sai acest serviciu suplimentar pentru care se percepe o taxa procentuala din valoarea declarata a expedierii; serviciul este activat doar daca se completeaza casuta corespunzatoare de pe nota de transport (NT) si dupa ce se efectueaza plata aferenta acestui serviciu conform contractului incheiat de Client si URGENT CARGUS. Extinderea limitei de raspundere nu acopera pierderile si daunele indirecte sau speciale (mentionate anterior).

 1. MODUL DE SOLUTIONARE AL RECLAMATIILOR

In cazul in care Clientul doreste sa faca o reclamatie ca urmare a pierderii, livrarii gresite, deteriorarii partiale sau totale a unei expedieri, precum si o reclamatie referitoare la angajatii URGENT CARGUS, Clientul trebuie sa respecte procedura mentionata mai jos.

a) Reclamatia trebuie facuta in scris si trebuie trimisa la sediul central URGENT CARGUS, in atentia Departamentului Relatii Clienti, in maxim 6 luni calculate de la data la care expedierea a fost preluata de catre URGENT CARGUS de la Client.

b) Reclamatia trebuie documentata prin punerea la dispozitie de catre Client a tuturor datelor relevante privind evenimentul produs si reclamat, inclusiv al ambalajului original al expedierii.

c) Conform prevederilor legale si in concordanta cu prevederile contractuale stabilite intre URGENT CARGUS si Clientii sai, termenul de solutionare/inchidere al reclamatiilor este de 90 de zile calculate din momentul inregistrarii acestora.

d) Daca reclamatia Clientului se dovedeste a fi intemeiata, acesta va fi despagubit de URGENT CARGUS in maxim 30 de zile de la solutionarea si inchiderea reclamatiei, respectiv de la momentul receptionarii facturilor de despagubire emise de Client.

e) Despagubirea se acorda Clientului la valoarea de achizitie/productie a continutului expedierii si se vireaza in contul acestuia in termen de 30 zile de la receptionarea facturilor de catre departamentul Reclamatii URGENT CARGUS.

f) In toate cazurile, termenul pentru inaintarea plangerii sau pentru introducerea cererii de chemare in judecata este de un an. Termenul mentionat este termen de prescriptie si curge de la data depunerii trimiterii postale. URGENT CARGUS isi rezerva dreptul de a respinge reclamatia Clientului in cazul in care nu este respectata procedura descrisa mai sus.

 1. DATE PERSONALE. JURISDICTIE

Legea aplicabila este legea romana. Toate litigiile privind interpretarea, executarea sau incetarea prezentilor Termeni si Conditii se vor rezolva pe cale amiabila de catre reprezentantii partilor. In cazul imposibilitatii unei intelegeri intre Client si URGENT CARGUS, solutionarea litigiului va fi facuta pe cale judecatoreasca de catre instanta competenta de la sediul URGENT CARGUS. In scopul desfasurarii activitatii sale si a indeplinirii contractului de transport, URGENT CARGUS proceseaza date cu caracter personal. Acestea sunt prelucrate in conformitate cu Regulamentul nr.679/2016 (GDPR). Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii, Clientul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de catre URGENT CARGUS si beneficiaza de o serie de drepturi cu privire la datele sale personale conform aceluiasi Regulament. Detalii despre drepturile Clientului conform GDPR sunt prevazute in Politica URGENT CARGUS privind prelucrarea datelor personale, disponibila pe site-ul www.urgentcargus.ro.