Termeni si Conditii Coletarie

CONDI╚ÜII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR PO╚śTALE

FAN Courier Express S.R.L. (├«n cele ce urmeaz─â FAN/FAN Courier/FAN Courier Express) ofer─â ╚Öi presteaz─â servicii po╚Ötale incluse ├«n sfera serviciului universal ╚Öi neincluse ├«n sfera serviciului universal av├ónd ca obiect trimiteri po╚Ötale interne ╚Öi interna╚Ťionale, ├«n urm─âtoarele condi╚Ťii:

FAN Courier Express accept─â doar trimiteri po╚Ötale ambalate ╚Öi etichetate ├«n mod corespunz─âtor de c─âtre expeditor, conform bunului ce face obiectul trimiterii po╚Ötale, cu un ├«nveli┼č exterior opac ÔÇô care s─â nu permit─â vizualizarea con┼úinutului, ┼či care au ├«nscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume ┼či prenume/denumirea ├«n cazul persoanelor juridice, respectiv adresa complet─â de livrare, telefon) ┼či op╚Ťional ale expeditorului, mai pu╚Ťin ├«n cazul serviciului contra ramburs, ├«n cazul c─âruia ╚Öi datele expeditorului sunt obligatorii.

Prin predarea trimiterilor c─âtre agentul/personalul FAN, expeditorul este de acord cu termenii ╚Öi condi╚Ťiile FAN Courier Express, din cadrul ofertei comerciale a furnizorului, indiferent daca semneaz─â sau nu documentul de transport (AWB). Expeditorul raspunde de corectitudinea datelor ├«nscrise pe trimiterea po╚Ötal─â, c├ót ╚Öi de ambalarea corespunz─âtoare ╚Öi etichetarea acesteia.

Condi╚Ťii┬áde acceptare a trimiterilor po╚Ötale

Condi╚Ťii┬áde dimensiuni ╚Öi greutate:

ÔÇô Dimensiunile ╚Öi greut─â╚Ťile maxime acceptate ale trimiterii po┼čtale:

ÔÇô 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maxima 3 kg;

ÔÇô 60 cm x 50 cm x 30 cm pentru colete, greutate maxima acceptata este de 30 kg.

Condi╚Ťii┬áde ambalare:

Pentru a fi acceptate ├«n re╚Ťeaua po┼čtal─â, trimiterile po╚Ötale trebuie s─â ├«ndeplineasc─â urm─âtoarele condi╚Ťii de ambalare:

ÔÇô Trebuie s─â fie ├«nchise de c─âtre expeditor ├«ntr-un ambalaj intact ╚Öi opac, care s─â nu permit─â vizualizarea con╚Ťinutului, ╚Öi care s─â corespunda greut─â╚Ťii, formei ╚Öi naturii con╚Ťinutului, c├ót ╚Öi modului ╚Öi duratei transportului,

ÔÇô Ambalajul trebuie s─â protejeze con╚Ťinutul astfel ├«nc├ót s─â nu poat─â fi deteriorat prin presiune sau manipul─âri successive, put├ónd fi, dup─â caz, din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate.

ÔÇô S─â respecte indica╚Ťiile de ambalare publicate pe site-ul societ─â╚Ťii www.fancourier.ro, ├«n punctele de acces FAN COURIER EXPRESS SRL sau specificate ├«n contractul ├«ncheiat cu expeditorul.

Trimiterile po┼čtale care con┼úin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunz─âtor de c─âtre expeditor, utiliz├ónd ca umplutur─â folie cu bule, polistiren anti┼čoc sau alt material care atenueaz─â ┼čocul mecanic, ┼či s─â aib─â aplicat─â inscrip┼úia ÔÇ×FragilÔÇŁ. FAN COURIER EXPRESS S.R.L. se oblig─â s─â recunoasc─â ┼či s─â respecte inscrip┼úiile/etichetele aplicate de expeditor ┼či s─â acorde o aten┼úie special─â ├«n manipularea ┼či depozitarea trimiterilor po┼čtale ├«n cauz─â.

FAN Courier Express nu raspunde pentru eventualele pierderi totale sau parţiale, deteriorări, pagube pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare de către expeditor.

Trimiterile po╚Ötale nu trebuie s─â con╚Ťin─â:

ÔÇô bunuri care, prin natura lor sau prin modul ├«n care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instala╚Ťiilor utilizate sau celorlalte bunuri;

ÔÇô ambalaje ce prezinta inscrip╚Ťii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate sau ├«n ambalaj transparent;

ÔÇô bunuri al c─âror transport este interzis prin dispozi╚Ťii legale, fie ╚Öi numai pe o por╚Ťiune de parcurs: arme, muni╚Ťii, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;

ÔÇô bunuri pentru care sunt stabilite condi╚Ťii speciale de transport, prin dispozi╚Ťii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichit─â╚Ťi, aur, argint, pietre pre╚Ťioase, produse perisabile, animale vii, etc.

FAN Courier refuz─â preluarea trimiterilor po╚Ötale ce con╚Ťin bunurile descrise anterior, precum ╚Öi trimiterile po╚Ötale care nu respecta condi╚Ťiile de ambalare FAN.

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. furnizeaz─â servicii de trimitere cu valoare declarat─â, servicii ale c─âror particularit─â┼úi constau ├«n asigurarea unei trimiteri po┼čtale interne ├«mpotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau par┼úiale ori deterior─ârii, pentru o suma care nu poate dep─â╚Öi valoarea declarata de c─âtre expeditor (├«n schimbul unui tarif suplimentar de 1% din valoarea declarat─â), ┼či ├«n eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livr─ârii trimiterii po╚Ötale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii po┼čtale sau livrarea la destinatar, far─â a fi confirmata ├«n scris de c─âtre acesta.

Termenul ├«n care poate fi solicitat─â de expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii po╚Ötale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarat─â este de 9 luni de la data depunerii acesteia, FAN COURIER EXPRESS S.R.L. av├ónd obliga╚Ťia de a comunica dovada respectiv─â ├«n termen de maxim 2 zile lucr─âtoare de la data solicit─ârii, printr-o metod─â agreat─â cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), f─âr─â a implica costuri suplimentare ├«n sarcina expeditorului.

Valoarea maximă acceptată a valorii declarate pentru trimiteri poștale interne este de 40.000 lei.

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. nu ofer─â ╚Öi nu presteaz─â servicii de trimitere cu valoare declarat─â av├ónd ca obiect trimiteri po┼čtale interna╚Ťionale.

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. furnizeaz─â serviciul Contra ramburs, serviciu po┼čtal a c─ârui particularitate const─â ├«n achitarea de c─âtre destinatar expeditorului, prin intermediul re┼úelei po┼čtale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii po┼čtale ├«nregistrate interne ╚Öi interna╚Ťionale. Preluarea acestor trimiteri po┼čtale se face numai ├«n condi┼úiile ├«n care expeditorul a indicat ├«n mod corect ┼či complet toate datele sale de identificare.

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. ofer─â ┼či presteaz─â serviciul contra ramburs ce are ca obiect trimiteri po┼čtale interna┼úionale exclusiv ├«n/din Bulgaria ┼či Ungaria (din Rom├ónia ├«n Bulgaria/Ungaria ┼či, respectiv, din Bulgaria/Ungaria ├«n Rom├ónia). Moneda admisa ├«n care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani ├«n cazul serviciului contra ramburs Cont Colector (bancar) este lei sau moneda locala a tarii destinatare.

Moneda admisa în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului contra ramburs în numerar, poate fi lei sau alta valuta.

Achitarea sumelor de bani c─âtre expeditor ├«n cazul serviciului contra ramburs av├ónd ca obiect trimiteri po┼čtale interne se face at├ót ├«n numerar, c├ót ┼či ├«n Cont Colector (bancar).

Suma maximă acceptată de către furnizor pentru trimiterile poștale interne care fac obiectul serviciul contra ramburs este:

Expeditor Destinatar Ramburs standard (numerar) 

 maxim

Ramburs Cont Colector maxim
Persoana fizic─â Persoana fizic─â 5,000 lei 5,000 lei
Persoana fizic─â Persoana juridic─â 5,000 lei 5,000 lei
Persoana juridic─â Persoana juridic─â 5,000 lei 5,000 lei
Persoana juridic─â Persoana fizic─â 5,000 lei 10,000 lei

Achitarea sumelor de bani c─âtre expeditor ├«n cazul serviciului contra ramburs av├ónd ca obiect trimiteri po┼čtale interna┼úionale se face exclusiv ├«n cont bancar.

Suma maxim─â acceptat─â de c─âtre furnizor pentru trimiterile po╚Ötale interna╚Ťionale care fac obiectul serviciul contra ramburs este:

Bulgaria ÔÇô max. 10.000 BGN/5000 EURO ÔÇô Cont Colector

Ungaria ÔÇô max. 1 000 000 FT/3280 EURO ÔÇô Cont Colector

Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor po┼čtale interne c─âtre expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 2 zile lucr─âtoare de la livrare, iar pentru cele interna╚Ťionale este de 7 zile lucr─âtoare.

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. furnizeaz─â serviciul Confirmare de primire, serviciu po┼čtal a c─ârui particularitate const─â ├«n predarea c─âtre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii po┼čtale ├«nregistrate, confirmat─â ├«n scris de destinatar, ├«n format fizic sau digital (pe email). Termenul de returnare c─âtre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii po┼čtale interne ╚Öi interna╚Ťionale, confirmat─â ├«n scris de c─âtre destinatar, este de 2 zile lucr─âtoare de la livrare ├«n cazul trimiterilor po┼čtale interne ┼či Interna╚Ťionale.

├Än cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii po┼čtale de c─âtre destinatar, FAN COURIER EXPRESS S.R.L. ├«ntocme┼čte ┼či pune la dispozi┼úia expeditorului un duplicat al acesteia (├«n format fizic sau prin email).

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. furnizeaz─â serviciul Express, serviciu po┼čtal care presupune ├«n mod cumulativ:

ÔÇô eliberarea de c─âtre FAN COURIER EXPRESS S.R.L. expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea intern─â a trimiterii ├«n re┼úeaua po┼čtal─â ┼či care atest─â data, ora ╚Öi minutul depunerii, precum ┼či, de regula, plata tarifului;

ÔÇô predarea trimiterii po┼čtale la adresa destinatarului, personal c─âtre acesta sau c─âtre persoana autorizat─â s─â primeasc─â trimiterea po┼čtal─â;

ÔÇô predarea rapid─â a trimiterii po┼čtale;

ÔÇô r─âspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferen┼úi trimiterilor po┼čtale care fac obiectul acestui serviciu.

Timpii de livrare garanta┼úi pentru trimiterile po┼čtale care fac obiectul serviciului Express sunt de:

-12 ore, serviciu disponibil doar pe raza municipiului București, pentru trimiterile poștale depuse/colectate de luni până vineri până la ora 18.00

-24 de ore ├«n cazul furniz─ârii ├«ntre re┼čedin┼úele de jude┼ú ┼či intrajude┼úean;

-36 de ore între oricare alte două localităţi de pe teritoriul naţional.

FAN Courier Express SRL nu ofer─â ╚Öi nu presteaz─â serviciul express av├ónd ca obiect trimiteri po╚Ötale interna╚Ťionale.

├Än cazul dep─â┼čirii timpilor de livrare garanta┼úi pentru serviciul Express, FAN COURIER S.R.L. r─âspunde fa┼ú─â de utilizator prin restituirea a unui procent de 0,5% din tariful ├«ncasat pentru fiecare 12 ore de ├«nt├órziere, ├«ns─â desp─âgubirea nu poate dep─â╚Öi valoarea tarifului ├«ncasat.

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. nu furnizează serviciul Mandat Postal pe suport hârtie.

Preluarea trimiterii poștale se realizează prin personalul angajat la punctele de acces deservite de personal ale FAN Courier sau de la adresa indicata de expeditor, de către curier (personalul furnizorului) și prin sisteme automate de colectare (lokere).

Toate trimiterile poștale se depun sigilate.

Predarea trimiterii po╚Ötale se face la adresa indicata de expeditor, personal c─âtre destinatar sau c─âtre persoana autorizata s─â primeasc─â trimiterea po╚Ötal─â ori la punctul de contact deservit de personal, personal de c─âtre destinatar sau c─âtre persoana autorizat─â s─â primeasc─â trimiterea po╚Ötal─â, dup─â transmiterea prealabil─â a unui aviz care s─â anun╚Ťe sosirea trimiterii po╚Ötale ori la un sistem automat de livrare.

Livrarea trimiterii po╚Ötale la adresa indicat─â de c─âtre expeditor ori la un punct de contact deservit de personal se poate efectua ┼či s├ómb─âta daca expeditorul a solicitat acest lucru, men╚Ťiune care va ap─ârea specificata ╚Öi pe documentul de transport (AWB) la rubrica observa╚Ťii ÔÇŁLivrare S├ómb─âtaÔÇŁ.

Livrarea la lokere se efectueazăîn fiecare zi a săptămânii.

├Än momentul prelu─ârii trimiterilor po┼čtale, acestea se vor c├óntari, m─âsur─â ╚Öi greutatea ce se va lua ├«n calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica ╚Öi cea volumetrica.

Formula de calcul pentru greutatea volumetrica este┬álungime x l─â╚Ťime x ├«n─âl╚Ťime/6000 cm.

În depozitul FAN vor fi sortate/cântărite de banda de cartare, însă numai pentru evidenţele proprii ale furnizorului.

Fiecare punct de acces ╚Öi contact deservit de personal, precum ╚Öi personalul furnizorului care colecteaz─â trimiteri po╚Ötale de la adresa expeditorului de╚Ťine instrumente de m─âsur─â corespunz─âtoare (cantar omologat ╚Öi certificat metrologic).

FAN Courier Express nu va utiliza pe ├«ntreag─â perioada ├«n care se afla ├«n deten╚Ťia trimiterii po╚Ötale, metode de manipulare a trimiterilor po╚Ötale care, prin activitatea angaja╚Ťilor sai sau a factorilor externi pot altera, deteriora trimiterea po╚Ötal─â ori con╚Ťinutul acesteia.

De asemenea FAN Courier Express nu condi╚Ťioneaz─â prestarea serviciilor po╚Ötale de deschiderea trimiterii po╚Ötale, nu va deschide trimiterea po╚Ötal─â depus─â ├«nchis─â ╚Öi nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oric─ârei persoane de a lua cuno╚Ötin╚Ť─â de con╚Ťinutul trimiterii po╚Ötale.

Trimiterea po╚Ötal─â poate fi deschisa de destinatar ├«nainte de acceptare de c─âtre acesta ├«n cazul ├«n care expeditorul a optat pentru serviciul ┬ź Deschidere la livrare ┬╗ ╚Öi a achitat ├«n avans contravaloarea serviciului.

FAN Courier Express va returna trimiterea poștală la adresa clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel serviciului de tur, conform tarifelor indicate în oferta comercială, într-un termen care nu va depăși termenul de livrare al respectivei trimiteri poștale și care se calculează după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare, daca aceasta nu a putut fi predata destinatarului din următoarele motive:

 1. adresa destinatarului nu existasaula acea adresa nu exista nicio construc╚Ťie unde trimiterea po╚Ötal─â s─â poat─â fi predat─â ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii po╚Ötale;
 2. destinatarul/persoana autorizata să primească trimiterea poștală, nu a fost găsită la adresa indicata, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
 3. destinatarul sau persoana autorizata să preia trimiterea poștală a refuzat, după caz, primirea trimiterii poștale confirmarea, în scris, conform prevederilor legale a primirii trimiterii poștale, în cazul serviciului confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs.

Cu excep╚Ťia trimiterilor po╚Ötale care fac obiectul serviciilor Express ╚Öi Livrare special─â, ├«n cazul imposibilit─â╚Ťii de predare a trimiterilor po╚Ötale c─âtre destinatar (sau persoana autorizat─â), FAN Courier Express va ├«n╚Ötiin╚Ťa destinatarul printr-un aviz care s─â anun╚Ťe sosirea trimiterii po╚Ötale ╚Öi va pastra, la punctul de contact, ├«n vederea pred─ârii, trimiterea po╚Ötal─â care nu a putut fi predat─â acestuia, pentru o perioada de 5 zile calendaristice de la data aviz─ârii sau 7 zile calendaristice de la avizare ├«n cazul livr─ârii la anumite puncte de contact sau lockere, conform avizului primit de destinatar.

├Än situa╚Ťia ├«n care expeditorul sau integratorul a solicitat, ├«n scris, la momentul depunerii trimiterii po╚Ötale sau prin contract, returnarea cu celeritate a trimiterii po╚Ötale, far─â avizarea destinatarului ╚Öi, respectiv, f─âr─â p─âstrarea trimiterii po╚Ötale la dispozi╚Ťia acestuia, FAN Courier Express va returna cu celeritate trimiterea po╚Ötal─â expeditorului.

Trimiterile po╚Ötale care nu au putut fi predate destinatarului ╚Öi nici returnate expeditorului vor fi p─âstrate timp de 9 luni de la data depunerii trimiterii po┼čtale, ├«n depozitul FAN Courier Express din Bucure╚Öti. Daca ├«n acest timp expeditorul sau destinatarul nu a revendicat trimiterea po╚Ötal─â, aceasta va trece far─â vreo nicio notificare sau formalitate prealabila ├«n proprietatea FAN Courier Express. Pentru orice p─âstrare a trimiterii po╚Ötale la dispozi╚Ťia expeditorului sau destinatarului FAN Courier Express va percepe un tarif de 1 leu/zi, dup─â expirarea termenului de avizare.

Cu excep╚Ťia serviciului Express, FAN Courier Express garanteaz─â livrarea oric─ârei trimiteri po╚Ötale interne ├«n bune condi╚Ťii ╚Öi ├«n deplin─â confiden╚Ťialitate, oriunde pe teritoriul Rom├óniei ├«n termen mediu de 2 zile lucr─âtoare, far─â a dep─â╚Öi 3 zile lucr─âtoare, excep╚Ťie f─âc├ónd situa╚Ťia ├«n care s-a solicitat livrarea s├ómb─âta.

├Än cazul dep─â┼čirii acestor timpi de livrare a trimiterilor po╚Ötale interne (excep╚Ťie f─âc├ónd serviciul Express), precum ╚Öi ├«n cazul dep─â╚Öirii tuturor termenelor de returnare aferente acestora, FAN Courier Express r─âspunde fa┼ú─â de utilizator prin restituirea unui procent de 5% din tariful ├«ncasat pentru furnizarea serviciului respectiv.

Pentru trimiteri po╚Ötale de peste 3 m lungime livrarea se va executa exclusiv prin intermediul punctelor de contact deservite de personal ale FAN Courier Express., dup─â transmiterea prealabil─â a unui aviz care s─â anun╚Ťe sosirea trimiterii po╚Ötale.

FAN Courier Express garanteaz─â livrarea oric─ârei trimiteri po╚Ötale interna╚Ťionale ├«n bune condi╚Ťii ╚Öi ├«n deplina confiden╚Ťialitate, ├«n termen de maximum:

-12 zile lucrătoare în Uniunea Europeana și SEE;

-14 zile lucrătoare în afara Uniunii Europene și a SEE

├Än cazul dep─â┼čirii timpilor de livrare garanta┼úi pentru serviciile po╚Ötale av├ónd ca obiect trimiteri po╚Ötale Interna╚Ťionale, FAN Courier r─âspunde fa┼ú─â de utilizator prin restituirea unui procent de 10% din tarifului ├«ncasat pentru furnizarea respectivului serviciu.

Termenii de livrare nu includ s─ârb─âtorile legale din tarile de expedi╚Ťie ╚Öi/sau destina╚Ťie, cazul de for╚Ť─â majora ╚Öi cazul fortuit.

├Än cazul trimiterilor po┼čtale interna┼úionale se vor respecta, suplimentar, de c─âtre ambele p─âr┼úi, dispozi┼úiile legale incidente ├«n domeniul vamal, precum ┼či legisla┼úia statelor pe teritoriul c─ârora se presteaz─â opera┼úiuni componente ale serviciilor po┼čtale ┼či a celor tranzitate de trimiterea po┼čtal─â.

Mecanismul de solu╚Ťionare a reclama╚Ťiilor primite de la utilizatori

FAN Courier Express a stabilit un mecanism de solu╚Ťionare a reclama╚Ťiilor simplu, transparent ╚Öi accesibil, ├«n special ├«n ceea ce prive╚Öte furtul, pierderea, distrugerea par╚Ťial─â, totala sau deteriorarea trimiterilor po╚Ötale, precum ╚Öi nerespectarea condi╚Ťiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare, de returnare etc,). Procedurile permit solu╚Ťionarea echitabil─â ╚Öi prompta a reclama╚Ťiilor precum ╚Öi un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

Termenul de introducere a reclama╚Ťiei prealabile adresate furnizorului de servicii po╚Ötale este de 6 luni ╚Öi se calculeaz─â de la data depunerii trimiterii po╚Ötale.

Furnizorul de servicii po╚Ötale are obliga╚Ťia de a solu╚Ťion─â reclama╚Ťia prealabila ├«n termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Expeditorul sau destinatarul nemul╚Ťumit de serviciile oferite (neprestarea serviciului ori prestarea necorespunz─âtoare a serviciului po╚Ötal) poate formula o reclama╚Ťie scrisa prin depunere personal─â la oricare dintre loca╚Ťiile FAN Courier Express, prin e-mail pe adresa [email protected], telefon 021.9336 sau o poate trimite ├«n plic, recomandat prin intermediul serviciului po┼čtal Confirmare de primire, la adresa Sos de Centura nr 32, Stef─âne╚Ötii de Jos, Jud Ilfov, ├«n aten╚Ťia departamentului Rela╚Ťii cu Clien╚Ťii.

├Än vederea solu┼úion─ârii reclama┼úiei, utilizatorul reclamant va trebui s─â descrie ├«n cuprinsul reclama┼úiei pe care o ├«nainteaz─â evenimentul (fapte, acte ┼či cauze) aferent reclama┼úiei, s─â ├«┼či formuleze preten┼úiile, modalitatea de plat─â aleas─â ├«n cazul desp─âgubirii ┼či informa┼úiile necesare transmiterii desp─âgubirilor, precum ╚Öi datele de contact (├«n situa┼úia ├«n care reclama┼úia se va dovedi ├«ntemeiat─â s─â poat─â fi contactat reclamantul), s─â anexeze la reclama┼úie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte ┼či complete, corespunz─âtoare evenimentului reclamat (cum ar fi, dup─â caz, copie AWB, a documentului care atest─â plata serviciului po┼čtal, a facturii emise de c─âtre furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii po┼čtale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii po┼čtale, copie a procesului verbal de constatare etc.) ┼či s─â pun─â la dispozi┼úie orice alte date ╚Öi informa┼úii ce ar putea fi utile solu┼úion─ârii reclama┼úiei.

Reclama╚Ťia se analizeaz─â ╚Öi se solu╚Ťioneaz─â individual, pentru fiecare trimitere po╚Ötal─â ├«n parte.

Departamentul Rela╚Ťii cu Clien╚Ťii ├«nregistreaz─â fiecare reclama╚Ťie ╚Öi confirma reclamantului primirea acesteia ├«n func╚Ťie de modul cum a fost primita, astfel: prin eliberarea/├«nm├ónarea unui num─âr de ├«nregistrare ├«n cazul reclama┼úiilor depuse personal, telefonic (SMS), prin e-mail, daca reclamantul face publica adresa sa de e-mail sau solicit─â acest lucru, prin completarea corespunz─âtoare ╚Öi semnarea confirm─ârii de primire ├«n cazul reclama╚Ťiei scrise ╚Öi expediat─â ├«n plic prin intermediul serviciului confirmare de primire, respectiv prin adresa de r─âspuns ├«n cazul reclama╚Ťiei primite prin intermediul oric─ârui serviciu postal distinct de serviciul Confirmare de primire; atunci c├ónd exista o solicitare expres─â ├«n acest sens din partea reclamantului cu privire la modalitatea de confirmare a reclama╚Ťiei, se va ╚Ťine seama de solicitarea acestuia.

Orice reclama╚Ťie se va ├«nregistra ├«n ÔÇťRegistrul Electronic de Reclama╚ŤiiÔÇŁ iar expeditorul va fi desp─âgubit ├«n func╚Ťie de tipul serviciului ales, cu valoare declarat─â sau nedeclarat─â, ├«n termen de maxim 30 de zile de la data finaliz─ârii favorabile a analizei reclama╚Ťiei, f─âr─â a se dep─â╚Öi termenul de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Dac─â reclama╚Ťia este ├«ntemeiat─â, desp─âgubirea se acord─â cash (├«n numerar) la cea mai apropiat─â loca╚Ťie FAN Courier, prin mandat po╚Ötal sau prin virament bancar, dac─â expeditorul este persoana fizic─â, iar dac─â expeditorul este persoan─â juridica, desp─âgubirea se va acorda prin ordin de plat─â sau prin compensare. Reclama╚Ťia se va considera ├«ntemeiat─â daca potrivit dispozi╚Ťiilor legale ╚Öi prevederilor acestui document, FAN Courier Express este obligat s─â acorde desp─âgubiri.

├Än cazul unui serviciu po╚Ötal prestat de mai mul╚Ťi furnizori, furnizorul care a predat trimiterea po╚Ötal─â este obligat s─â transmit─â reclama╚Ťiile primite, spre solu╚Ťionare, furnizorului care a preluat trimiterea po╚Ötal─â respectiv─â.

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. r─âspunde, ├«n caz de pierdere, furt sau distrugere total─â, pentru trimiterile po┼čtale interne, astfel:

ÔÇô cu ├«ntreaga valoare declarat─â, pentru o trimitere po┼čtal─â care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarat─â, inclusiv dac─â respectiva trimitere po╚Ötal─â face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;

ÔÇô cu valoarea rambursului, pentru o trimitere po┼čtal─â care face obiectul unui serviciu contra ramburs f─âr─â valoare declarat─â;

ÔÇô cu suma reprezent├ónd de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile po┼čtale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarat─â sau unui serviciu contra ramburs;

├Än cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, ├«n afara desp─âgubirilor men┼úionate mai sus, se restituie ┼či tarifele ├«ncasate la depunerea trimiterii po┼čtale.

FAN COURIR EXPRESS S.R.L. r─âspunde pentru trimiterile po┼čtale interne, ├«n caz de pierdere ori distrugere par┼úial─â sau deteriorare, dup─â cum urmeaz─â:

ÔÇô cu valoarea declarat─â pentru partea lips─â, distrus─â sau deteriorat─â ori cu cota-parte corespunz─âtoare greut─â┼úii lips─â din valoarea declarat─â, pentru trimiterile po┼čtale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarat─â;

ÔÇô cu suma reprezent├ónd de 5 ori tariful serviciului, ├«n caz de pierdere par┼úial─â, distrugere par┼úial─â sau deteriorare a trimiterilor po┼čtale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarat─â.

├Än cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, FAN COURIER EXPRESS S.R.L. r─âspunde cu ├«ntreaga valoare a rambursului pentru situa╚Ťia ├«n care nu a restituit expeditorului ├«ntreaga valoare a acestuia sau cu diferen╚Ťa corespunz─âtoare p├ón─â la valoarea integral─â a acestuia, ├«n cazul ├«n care rambursul a fost ├«ncasat par╚Ťial de la destinatar.

├Än situa╚Ťia ├«n care expeditorul a declarat o valoare mai mic─â dec├ót cea real─â, desp─âgubirea este la nivelul valorii declarate. ├Än situa┼úia neefectu─ârii presta┼úiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor po┼čtale, nominalizate de expeditor prin indica┼úii speciale, se restituie numai tarifele ├«ncasate suplimentar fa┼ú─â de tariful aplicabil pentru serviciul po┼čtal standard.

La sumele prev─âzute mai sus se adaug─â dob├ónd─â legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclama╚Ťiei prealabile sau, dup─â caz, al introducerii cererii de chemare ├«n judecat─â, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completa a con╚Ťinutului este echivalent─â cu pierderea trimiterii po╚Ötale.

├Än cazul ├«n care reclama┼úia adresat─â furnizorului de servicii po┼čtale FAN COURIER EXPRESS S.R.L. nu a fost solu┼úionat─â ├«n mod satisf─âc─âtor sau nu s-a r─âspuns la aceasta ├«n termenul prev─âzut ├«n prezentele condi┼úii generale privind furnizarea serviciilor po┼čtale, utilizatorul ├«n cauz─â poate ├«nainta, ├«n termen de un an de la data depunerii trimiterii po┼čtale, o pl├óngere autorit─â┼úii de reglementare ├«nso┼úit─â de dovada ├«ndeplinirii procedurii reclama┼úiei prealabile sau o cerere de chemare ├«n judecat─â. Cererea de chemare ├«n judecat─â poate fi introdus─â indiferent dac─â o pl├óngere av├ónd acela┼či obiect a fost ├«naintat─â sau nu autorit─â┼úii de reglementare.

În următoarele cazuri FAN Courier Express este exonerat de răspundere:

ÔÇô paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

ÔÇô utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor po┼čtale (de exemplu registratura)

ÔÇô trimiterea a fost primit─â f─âr─â obiec┼úii de c─âtre destinatar, cu excep┼úia reclama┼úiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea total─â ori par┼úial─â a con┼úinutului trimiterii po┼čtale;

ÔÇô paguba s-a produs ca urmare a unui caz de for┼ú─â major─â sau a cazului fortuit; ├«n acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excep┼úia tarifului de asigurare.

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. r─âspunde pentru trimiterile po┼čtale interna┼úionale ├«n conformitate cu prevederile referitoare la r─âspunderea (desp─âgubirea) aplicabil─â trimiterilor po╚Ötale interne ante-men┼úionate.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC FAN Courier Express SRL cunoa╚Öte importan╚Ťa datelor cu caracter personal ╚Öi se angajeaz─â s─â protejeze confiden╚Ťialitatea ╚Öi securitatea acestora.

Conform cerin╚Ťelor Regulamentului General privind Protec╚Ťia Datelor nr. 679/2016 al U.E. pentru protec╚Ťia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ╚Öi libera circula╚Ťie a acestor date, SC FAN Courier Express SRL administreaz─â ├«n condi╚Ťii de siguran╚Ť─â ╚Öi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate ├«n contextul vizit─ârii site-ului ╚Öi achizi╚Ťion─ârii serviciilor SC FAN Courier Express SRL sub brand-ul: FAN Courier.

          Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal

SC FAN Courier Express SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 • administrarea, ├«mbunatatirea ╚Öi realizarea serviciilor furnizate de site-ul┬áwww.fancourier.ro.
 • activit─â╚Ťi comerciale de v├ónz─âri servicii, cuprinz├ónd realizare, administrare ╚Öi dezvoltare v├ónz─âri de servicii pe website-ul┬áwww.fancourier.ro, administrarea conturilor clien╚Ťilor, cercetare/studii de pia╚Ť─â, statistic─â.
 • reclam─â, marketing ╚Öi publicitate, activit─â╚Ťi de promovare a serviciilor SC FAN Courier Express SRL, desf─âsurarea campaniilor promo╚Ťionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urm─ârire ╚Öi monitorizare a v├ónz─ârilor de servicii ╚Öi comportamentului consumatorului.
 • activit─â╚Ťi de post-v├ónz─âri, cuprinz├ónd servicii de rela╚Ťii cu clien╚Ťii, informarea utilizatorilor/ clien╚Ťilor privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul┬áwww.fancourier.ro),┬á ├«mbun─ât─â╚Ťirea calit─â╚Ťii serviciilor de repara╚Ťii ╚Öi ├«ntre╚Ťinere a produselor comercializate prin activitatea desf─â╚Öurat─â ├«n cadrul serviciului Call Center; efectuarea interven╚Ťiei de service, ├«nlocuiri de produse.
 • in scop probatoriu ├«n leg─âtura cu activit─â╚Ťile de mai sus ╚Öi de arhivare.

Conform Regulamentului orice persoana fizica poate exercita urmatoarele drepturi:

 • de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • de acces la datele cu caracter personal;
 • de rectificare a datelor cu caracter personal;
 • de ╚Ötergere (ÔÇťdreptul de a fi uitatÔÇŁ) a datelor personale;
 • de a ob╚Ťine restric╚Ťionarea prelucr─ârii;
 • la portabilitatea datelor;
 • de a se opune prelucr─ârii datelor personale ╚Öi de a solicita rectificarea, actualizarea ori ╚Ötergerea datelor ├«n condi╚Ťiile ┬álegii-├«n cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oric├ónd, ├«n mod gratuit ╚Öi f─âr─â justificare;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri;
 • de a depune o pl├óngere la Autoritatea de supraveghere┬áANSPDCP;
 • de a v─â adresa justi╚Ťiei ├«n cazul ├«n care s-au constatat ├«nc─âlc─âri ale legisla╚Ťiei ├«n materie.

Aceste drepturi se pot exercita trimi╚Ť├ónd e-mail c─âtre SC FAN Courier Express SRL prin accesarea formularului de contact la adresa fancourier.ro/contact, ├«n scris la urm─âtoarea adres─â de po╚Öt─â: ╚Öos. Fabrica de Glucoz─â, nr. 11C, sector 2, Bucure╚Öti ┬ásau de e-mail a Responsabilului cu Protec╚Ťia Datelor (DPO)┬á[email protected]┬á.

Durata prelucrării datelor                                      

Pentru datele┬á declarate ├«n cadrul serviciului call center, durata prelucr─ârii datelor este de 3 ani, ca regul─â, sau p├ón─â la exercitarea dreptului de opozi╚Ťie. De asemenea, SC FAN Courier Express SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durat─â mai ├«ndelungat─â, ├«n scop probatoriu ╚Öi de arhivare.

Prezentul document face parte integrant─â din oferta comercial─â a FAN COURIER EXPRESS S.R.L., reprezent├ónd clauzele generale ale contractului individual ce se va considera ├«ncheiat ├«ntre expeditor ┼či FAN COURIER EXPRESS S.R.L., la momentul accept─ârii trimiterii po┼čtale ├«n re┼úeaua po┼čtal─â. Contractul individual se ├«ncheie prin acceptarea de c─âtre expeditor a ofertei furnizorului, f─âr─â a fi necesar─â ├«ntocmirea unui ├«nscris.