Comisionul aferent înscris pe factura unică lunară, se achită prin virament bancar în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii și transmiterii acestei facturi către producătorul/furnizorul în cauză.