Plata comisionului aferent vânzărilor încheiate și încasate în luna curentă sunt disponibile agentului în data de 5 a lunii următoare.

Facem eforturi susținute pentru a introduce o plată bilunară sau săptămânală în scurt timp.