Bizmag.ro garantează confidențialitatea tuturor datelor personale și protejează identitatea agenților, alocând un indicativ fiecărui agent înregistrat.

Producătorii/furnizorii niciodată nu pot vedea datele de identificare ale unui agent.