Comunicarea și transferul de informații de orice fel se realizează strict prin intermediul platformei Bizmag.ro. Platforma oferă confidențialitate garantată tuturor agenților și colaboratorilor de vânzări care activează pe aceasta, numele, datele de contact, orice informație care ar putea duce la identificarea unui agent sau colaborator de vânzări sunt indisponibile.
Orice încercare de a identifica sau contacta un agent în afara platformei Bizmag.ro atrage după sine excluderea permanentă de pe platformă și solicitarea unor despăgubiri în cazul în care prin demersurile întreprinse s-a creat prejudicii companiei care administrează Bizmag.ro și/sau partenerilor acesteia