Da, orice producător/distribuitor poate refuza preluarea unor comenzi în cazuri excepționale, când capacitatea de producție îi este afectată în mod subit și nu mai poate respecta cantitățile și termenele de livrare menționate inițial.

În situațiile acestea, producătorului nu i se vor mai transmite comenzi noi până când acesta nu comunica remedierea problemelor apărute.
Refuzarea repetată a comenzilor conforme cerințelor stipulate de producător, pot duce la restricționarea, suspendarea sau excluderea acestuia de pe platforma Bizmag.ro și a tuturor partenerilor săi.